Uncategorized

KONTANT dumper på FAKTA om briketter.

Biobrændselsforeningens kommentar til DR KONTANT vist torsdag 6/12-18 Kl.21.00 på DR1.

Konklusionen i programmet er vi helt enige i, nemlig at jo højere pris man betaler pr. pakke (10kg), jo dyrere bliver prisen pr. Kcal (Brændværdi kcal/kg) Det behøver man bare ikke en analyse for at beregne.
Ligeledes ser vi meget gerne leverandører af briketter, alle oplyser briketters faktiske sammensætning med en varer deklaration i forhold til en standard.
Vi kan garantere den gode journalist Jakob Illeborg, at han kan købe briketter til både 15kr, 20kr, 25kr og 30kr/pakke der brænder så ringe, at han vil være ked af at have brugt kræfter på bære dem hjem til sin ovn.

Vi er overbeviste om at Force, der i DK er et akkrediteret analysecenter, har informeret DR KONTANT redaktionen om at:
1. Brændværdien er den mængde energi der frigives ved en fuldstændig forbrænding.
(Der kan måles brændværdier på, tør prøve, tør og på askefri prøve.)
2. Hvordan man kan tolke analyse resultater.
3. At brændværdianalysen, kun er et af mange parametre der kan analyseres på.
4. At brændværdianalysen er en stikprøve test, der alene udgør mindre end 0,01% af en pakke briketter på 10kg.
5. Testmængden er udtaget repræsentativt og resulterer i en målt og beregnet øvre brændværdi. –
Det er en målt brændværdi på 1 grams prøver og det er kun repræsentativt for de briketter der er udleveret til testen.

Vi er ligeledes overbeviste om at skorstensfejerlauget, har stor erfaring med at aske og sodmængder kan svinge i ovne og skorstene, alt efter HVORDAN brændeovnsbrugerne fyrer og ikke mindst HVAD de fyre med. Samt at de har observeret store udsving i aske og sodmængden imellem forskellige typer af briketter.
DR KONTANT redaktionen med Jakob Illeborg i front, undlader at lægge vægt på udtalelsen fra Projektleder hos Force Ole Schleicher, da han udtaler:
”på baggrund af de analyser vi har lavet, og forudsat at de brænder lige godt, kan man jo lige så godt vælge den billigste som den dyreste af de her briketter”

Redaktionen overhører helt denne udtalelse, og konkludere alene på den isolerede brændværdianalyse, og som tidligere nævnt prisen. De kære DR KONTANT folk, foretager ingen afbrændingstest af briketterne, måler ikke forbrændings temperatur og vurdere ikke aske mængde og askesammensætning.

Enhver fagmand ved at det er vigtigt at briketten, gennemgår en fuldstændig forbrænding, det vil sige at den brænder så længe som muligt, med ren flamme og høj temperatur og herefter brænder helt væk med begrænset askemænge tilbage i kammeret. Det vil jo kun blive resultatet hvis briketter er fremstillet at helt rent træ. Og det er desværre ikke sådan alle briketter er produceret.

Enhver fagmand ved også at lyse briketter normalt er fremstillet af ovntørret savsmuld fra fyr, gran eller birk.
En mørk brikette kan også være fremstillet af fyr, gran eller birk, men indeholde større mængder naturtørret savsmuld, og derfor får en mørkere farve. (Samme regel gælder for træpiller)
At briketter er mørke kan også skyldes de indeholde hårdttræs typer eller bark, er det bark vil det bevirke en større askemængde.
Præcis som skorstensfejeren indledningsvis er inde på, har de erfaring med at brikettens grovhed og renhed har indflydelse på mængden af aske og sod svinger. Mindre aske og sod = Bedre udnyttelse og dermed mere energi for hver kr.

Ikke mindst hvordan brugerne indstiller deres ovn ved forbrænding er vigtig, lukker de for meget ned for luften, og dermed laver ilt underskud, hæmmes den fuldstændige forbrænding, og oven vil sode og genere naboer med mere røg.
En optænding i toppen af briketten ville have været miljørigtig at vise i en TV udsendelse, præcis som miljøstyrelsen og skorstensfejerlauget anbefaler, når de ikke er i KONTANT.

Så desværre kære Jakob Illeborg og KONTANT i dumper denne gang på manglende deklaration 😊 af jeres konklusioner. På ikke at vejlede forbrugerne, men i stedet vildleder ved ikke at lade eksperters udtalelser få fokus.

John Andersen
Formand Biobrændselsforeningen.
kontakt@biobraendselsforeningen.dk
www.biobraendselsforeningen.dk
john@biobraendselesforeningen.dk
Telefon 2195 0188

Prisbarometer

Prisbarometer 

Diagrammets indhold består af gennemsnittet for kg/prisen ved køb af 4 paller 8mm træpiller inklusiv levering. Tallene er taget fra 5 forhandler på Sjælland og 5 forhandler i Jylland.