Ansøgning om medlemskab af Biobrændselsforeningen

Ansøg om medlemskab her:

 

Sikkerhedstjek

 

Kontingent for året 2016 er fastsat til kr. 1.500,- + moms.

Udfyld skemaet på denne side og klik på send, så hører du fra os.

Betingelser for medlemskab

I foreningen kan optages danske virksomheder med dansk CVR nummer, som afsætter biobrændsel i Danmark, og som er producenter, importører, forhandlere af biobrændsel samt andre danske virksomheder som har direkte relation til branchen.

Bestyrelsen har mulighed for at optage virksomheder eller personer, som ikke falder ind under 3.1. Dog skal første efterfølgende generalforsamling bekræfte optagelser af denne art.

Foreningens medlemmer skal i deres daglige virke bakke op om foreningens arbejde. Det er således et krav for medlemskab, at medlemmerne tilslutter sig foreningens mærkningsordninger. vedr. kvaliteten af biobrændselsprodukter.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til den første i en måned.

Der er mange gode grunde til at blive medlem af Biobrændselsforeningen.  Her er 10 af dem:

  • Din virksomhed bliver optaget på medlemslisten på foreningens hjemmeside .
  • Du er med i kampen mod skatter og afgifter på biobrændsel.
  • Biobrændselsforeningen er høringsberettiget i forhold til lovgivningen på området.
  • Du er med til at stoppe fjern handel .
  • Du medvirker til at minimere den ikke-organiserede del af markedet.
  • Du får løbende information om branchens forhold.
  • Du bliver en del af foreningens garanti ordninger.
  • Du får mulighed for at bruge foreningen i forbindelse med tvister.
  • Du medvirker til at fremme anvendelse af biobrændsel som en vedvarende, miljøvenlig og CO 2-neutral energikilde.
  • Du medvirker til en professionalisering af branchen.