Handel med træpiller

Der er mange faldgruber, når der skal handles brænde, briketter eller træpiller.

Købt i Danmark:

Når du indkøber brændsel, husk altid at sammenligne pris med den samme mængde. Som eksempel kan gives størrelses variationen på en palle træpiller, der kan være 832 kg, 896 kg, 900 kg, 960 kg, 975 kg, 990 kg eller 1000 kg. Priserne opgives ofte som palle priser, men spørg efter kg pris. Biobrændsels foreningen anbefaler at deres medlemmer altid oplyser kg pris på træpiller.
Der kan være lige så stor variation på brænde, her er mængden ofte årsag til uoverensstemmelser imellem sælger og køber. – læs om kontrolmåling af brænde mængder på hjemmesiden i menuen øverst “info om brænde”
Spørg altid efter en kvittering, når du køber. Der er en stor underskov af forhandlere, som også handler uden at indbetale moms. Husk at kontrollere om den leverede kvalitet stemmer overens med den bestilte kvalitet. – læs mere om kvaliteter andetsteds på denne hjemmeside.

Købt i udlandet:

Når du køber i lande med lavere moms end dansk moms, skal sælger tilbyde dig at du selv kan hente. Hvis sælger ikke tilbyder dette, men de selv står for transporten er leverandøren/sælgeren underlagt fjernsalgsloven og kan blive pålagt at opkræve dansk moms. Derfor skal kunden selv stå for at vælge transport. Når du køber i udlandet, må du kun indkøbe til eget forbrug. Varer der medbringes til andre, regnes for at være erhvervsmæssig aktivitet. Mange leverandører forlanger betaling forud. Det kan som udgangspunkt ikke anbefales at betale forud. Ved betaling forud er risikoen hos kunden. Hvis du alligevel vælger at betale forud bør du kende leverandøren eller tjekke om virksomhedens eksistens. Undersøg om moms nummer er reelt på http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=da Hvis du betaler kontant på beløb over kr. 7.500 skal du vise legitimation, ifølge hvidvaskningsloven.

Kvalitetsgaranti

kvalitet

 

Hold øje med vores kvalitetsstempel

Køb kun biobrændsel med KVALITETSGARANTI.

Det er din garanti for

  • at varen er i overensstemmelse med de angivne specifikationer
  • at varen er produceret, importeret og solgt inden for lovens rammer