Bestyrelsen

Formand
John Andersen
Andersen Biobrændsel

John@Biobraendselsforeningen.dk

Næstformand
Jørgen Strandgaard
Strandgaard Brænde

Jorgen@Biobraendselsforeningen.dk

Bestyrelsesmedlem
Torben Pedersen
TJ Træpiller

Torben@tj-traepiller.dk

Suppleant og Revisor
Claus Nordstrøm
Nordstrøm Handel

Claus.N@Biobraendselsforeningen.dk