Om Biobrændselsforeningen

Biobrændselsforeningen er en brancheforening for danske virksomheder, som har tilknytning til biobrændselsmarkedet.

Blandt medlemmerne er importører, distributører, forhandlere og producenter af biobrændsel samt relevante samarbejdspartnere.

Biobrændelsforeningen arbejder aktivt for:

At fremme af branchens vilkår, dens omdømme og medlemmernes og branchens interesser.

Foreningen skal tilstræbe at være branchens samlingspunkt og talerør.

Foreningen skal tage initiativ til aktiviteter til støtte for medlemmerne.

Foreningen skal arbejde for en professionalisering af branchen.

Foreningen skal generelt arbejde for at fremme anvendelse af biobrændsel som en vedvarende, miljøvenlig og CO 2-neutral energikilde.

Foreningen skal arbejde for en standardisering af produkternes kvalitet samt en logo- eller mærkningsordning, der garanterer den vedtagne kvalitet og dermed skaber tryghed for forbrugerne.

Foreningen arrangerer iøvrigt medlemsmøder mindst 1 gang årligt.

Biobrændselsforeningen er høringsberettiget i forhold til den politiske beslutningsproces.

 

10 gode grunde til medlemsskab af Biobrændselsforeningen:

Din virksomhed bliver optaget på medlemslisten på foreningens hjemmeside

Du er med i kampen mod skatter og afgifter på biobrændsel

Du er med til at stoppe fjern handel

Du medvirker til at minimere den ikke-organiserede del af markedet

Du får løbende information om branchens forhold

Du får mulighed for at tilslutte dig foreningens garanti ordninger

Du får mulighed for at bruge foreningen  i forbindelse med tvister

Du medvirker til at fremme anvendelse af biobrændsel som en vedvarende, miljøvenlig og CO 2-neutral energikilde

Du medvirker til en professionalisering af branchen

Du får adgang til medlemssiderne på hjemmesiden.

 

medlem-biobraendselsforeningen

 

 

 

Medlemslogo for medlemmer af Biobrændselsforeningen

Er du endnu ikke medlem?

Klik her for at udfylde ansøgningsformularen.