Information om brænde

SKOV RUMMETER – KASSE RUMMETER – KUBIKMETER – STABLET RUMMETER

 

Biobrændselsforeningens energi- og miljømærkning af brænde

Til alle brændebrugere: Se her om dit brænde er egnet til brug, hvor meget energi du kan forvente fra dit brænde, om du undgår at belaste miljøet og din nabo ved afbrænding.

Mærke 1 = “Energi”

Betegnelse
For tørhed
Fugtindhold Energi
mærkning
Energiindhold
Kwh/kg
Knastørt 7-14% A+ 4,86 – 4,44
Tørt 15-18% A 4,38 – 4,19
Brugbart 19-20% B 4,13 – 4,08
Fugtigt 21-26% C 4,03 – 3,72
Vådt 27-35% D 3,66 – 3,19
Frisklavet 36-65% E 3,14 – 1,41

Mærke 2 = “Miljø”

Kløvediam. cm
Kløveareal cm2
Miljø
mærkning
Energiudnyttelse
Partikel- og gasarters udledning
Eksempelvis
areal som
Ø=6-9 cm
A=28-63 cm2
A+ Optimal energi udnyttelse.
Minimal partikeludledning
Vinflaske
Ø10-12 cm
A=78-113 cm2
A God udnyttelse.
Begrænset partikeludledning
Køkkenrulle
Ø13-15 cm
A=132-176 cm2
B Brugbar, men kritisk.
Begyndende partikel- og gasudledning.
Toastbrød
Ø16-18 cm
A=200-254 cm2
C Skal kløves yderligere. 2-3 gange.
Kraftig partikel- og gasudledning.
Lille kogeplade
Ø19-21 cm
A=283-346 cm2
D Skal kløves yderligere 4-5 gange.
Ikke egnet, stor røgudvikling.
Stor kogeplade
Ø22-25 cm
A=380-490 cm2
E Skal kløves yderligere 4-6 gange.
Må ikke anvendes, er miljøbelastende
Stor vandmelon


Vælg dit brænde med omhu

Vær opmærksom på, at der kan være et meget stort energispild, ved udkogning af vand/fugt, i brænde der er ikke er tilstrækkeligt tørret.
Denne spildenergi og vanddamp forsvinder ud i skorstenen, hvor det aflejres og kan i værste tilfælde danne glans og løbesod i skorsten. Disse sodforekomster giver øget risiko for skorstensbrand.
Flere ovne er i dag Svanemærket(et miljømærke). Disse ovne er konstrueret til en meget effektiv forbrænding og udnyttelse af de gasser, som brændet frigiver under opvarmning.
Ødelæg ikke disse ovnes fortræffelige egenskaber, ved at benytte ikke egent brænde, for din egen skyld, for din pengepungs skyld og for naboens og naturens skyld !
At sælge ovntørret brænde kræver ærlighed fra leverandøren. Hvis denne ærlighed mangler, kan du blive udsat for, at varen ikke er gennemtørret, men at der er tale om en såkaldt “skaltørring”, det vil sige at brændet kun kortvarigt har været i ovnen, og er derfor kun udtørret i de træets yderste fibre. Kernetræet kan derfor stadig være meget fugtigt, og du er blevet snydt !

OBS! Ovntørret brænde der opbevares i det fri, vil igen optage fugt i forhold dl de klimatiske omgivelser.

Bestemmelse af vandindhold i brænde
Brænde indeholder altid en vis mængde vand og mængden af vand er et vigtigt kvalitetsparameter ved køb og anvendelse af brænde til opvarmning. Anbefalingen fra Miljøstyrelsen lyder på maks. 18 % vandindhold. Som almindelig forbruger kan det være vanskeligt at bedømme vandindholdet af brænde, men man kan selv bedømme vandindholdet ved brug af en god vægt og en ovn. Måden kaldes veje/tørre metoden, og udføres ved at man vejer et brændestykke, hvorefter det tørres enten i ovn v. 100 grader Celsius eller ved naturlig tørring i solen til alt vandet er fordampet, dvs. vægten ikke længere ændrer sig. Det tørre brændestykke vejes igen og vandindholdet kan beregnes som:

Oprindelig vægt – ovntør vægt
——————————————     X 100
Oprindelig vægt

I praksis er tørring af brændestykker en tidskrævende proces som, selv med anvendelse af en ovn, kan tage flere døgn inden andet er fordampet. Som alternativ kan man anvende en af de forskellige fugtmålere der er på markedet, generelt gælder det dog for fugtmålerne af de er mindre nøjagtige ved vandindhold over 20% og derfor skal vandindhold over dette niveau tages med et vist forbehold.
Kilde: Teknologisk Institut. Peter Daugbjerg Jensen

Omregnings guide af brændemængder:

Hvor meget savet og kløvet brænde er der i 1 m3 afhænger af brænde længde og flæk størrelser.
På billedet herunder kan du omregne 25cm brænde, imellem de i branchen anvendte benævnelser.
Skov rummeter, kasse rummeter, stablet rummeter og kubik meter (m3)

Dokumentet kan downloades under menu – Kun for medlemmer – Nyttige dokumenter